Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

← Tilbage til GDPR Center

Bemærk

Healing Weekenden er oplevelsesorienteret og kan fremkalde stærke fysiske og følelsesmæssige reaktioner, som kan være uegnede for mennesker med hjerte-kar sygdomme, herunder forhøjet blodtryk. Derudover nyligt overståede operation, alvorlig psykisk lidelser, graviditet, visse andre tilstande og specifikke mediciner er kontraindikative for denne form for terapi. Har du helbredsproblemer bedes du uddybe disse og er du i tvivl så kontakt venligst os eller konsulter din læge. Healingrejser forbeholder sig retten til at afvise ansøgers deltagelse i retræter og sessioner under henvisning til medicin eller diagnoser.

Ny online klagesystem

Fra d. 15 februar 2016, skal alle webshops henvise til et online EU-klagesystem. Linket findes her.

Fortrydelsesret

Den 13. juni 2014 er der kommet nye regler for internethandel og fjernsalg.

Fortrydelsesret ved køb af varer

Fra du modtager dit køb har du 14 dage, hvor du kan fortryde dit køb. Du får dine penge tilbage, hvis visse betingelser er opfyldt:

 1. Du skal sende en standartformular om fortrydelsen af dit køb (findes nedenfor) og kunne bevise, at meddelelsen om, at du vil fortryde er, afsendt.
 2. Du skal sende varen tilbage senest 14 dage efter du har meddelt, at du har fortrudt dit køb og du skal kunne bevise, at varen er returneret.
 3. Du skal dække omkostningerne ved returforsendelsen. Også hvis du afviser pakken eller ikke henter den fra afhentningsstedet eller hvis du har opgivet forkert adress, dvs. i sådanne tilfælde vil ekstra forsendelsesomkostninger blive pålagt dig.
 4. Du skal dække for tabet, hvis returforsendelse bortkommer eller bliver beskadiget inden sælger modtager den.
 5. Sælger (ROURSGAARD ApS) kan fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis du ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den sælger tilbød.
 6. Sælger (ROURSGAARD ApS) kan fratrække penge, hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt udover, hvad man må i en butik. (Se nærmere herom nedenfor).

Sælger (ROURSGAARD ApS) skal returnere pengene, når der er modtaget dokumentation for at varen er afsendt – eller har modtaget varen retur.

Obs.: I henhold til loven gælder fortrydelsesretten ikke i fx følgende tilfælde:

 • Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

For flere oplysninger henviser vi til Lov om forbrugeraftaler samt information fra Forbrug.dk

Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Ved køb af tjenesteydelser har du en fortrydelsesret på 14 dage fra den dag aftales indgås.

Roursgaard Aps henholder sig i øvrigt loven samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens information, blandt andet:

Tjenesteydelser og fortrydelse

Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Når du bestiller en tjenesteydelse på nettet, må du enten vente 14 dage på at få den leveret – til fortrydelsesfristen er udløbet – eller du kan give dit udtrykkelige samtykke til, at den erhvervsdrivende kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist først slutter, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du alligevel fortryder:

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at den erhvervsdrivende kan opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Særligt for digitalt indhold:

Bestiller du digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, skal du også give dit samtykke, hvis du vil have materialet leveret, før fortrydelsesfristen udløber. Du skal have tilsendt en kopi af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.

Hvad er et samtykke?

Der er her tale om et udtrykkeligt samtykke. Det betyder, at du selv skal vælge at give samtykket til leverandøren.”

Ved køb af retræte og sessioner

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).
Ved registrering til en retræte vil du blive opkrævet et ikke refunderbart tilmeldingsgebyr på 1000 kr. Det resterende beløb hæves på din konto indenfor en måned før retræten. Efter pengene er hævet vil det kun være muligt med en tilbagebetaling i tilfælde vi finder en anden deltager til din plads.
Dette gælder også hvis du ønsker at flytte din deltagelse til en anden retræte, så er dette kun muligt hvis vi kan finde en anden deltager til din plads.
I tilfælde af at Healingrejser er nødt til at aflyse en begivenhed efter pengene er trukket vil det fulde beløb blive refunderet.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til ROURSGAARD ApS, Offerlunden 17, DK-9230 Svenstrup J, Danmark (e-mail: [email protected])

 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

Husk også at vedlægge en kopi af fakturaen.

Information om betingelser ved tilbagelevering af varer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver:

”Varens stand, når du fortryder

Når du handler på nettet, må du som udgangspunkt pakke varen ud og undersøge den, på samme måde som ved et køb i en almindelig fysisk butik. Hvis varen er ubeskadiget, skal du have alle dine penge retur ved fortrydelse.

Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen og kunne sælges videre til en anden kunde. Du må dog pakke den ud, undersøge den og vurdere dens egenskaber.

Du må fx prøve et stykke tøj, men ikke have det på til en fest. Du må pakke printeren ud og undersøge den, men du må ikke printe på den. Du må folde sengetøjet ud, men ikke sove i det.

Hvis varen bærer præg af at have været brugt ud over det eller er blevet skadet, mister du ikke din fortrydelsesret af den grund, men du må forvente at skulle betale for værdiforringelsen.

Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage. Du må derfor overveje, om du vil benytte din fortrydelsesret i den situation. Det er sælgeren, der vurderer varens mulige værdiforringelse.”
http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Ehandel/Nye-Regler/Varens-stand-naar-du-fortryder?tc=BE34F09B33EF496E92D39900771E90AD

Roursgaard ApS retningslinjer for fastsættelse af værdiforringelse af returvarer

Hvis du fortryder et køb, så vil Roursgaard Aps fastslå den eventuelle værdiforringelse på den tilbageleverede vare. Dette vil bero på en vurdering i de enkelte tilfælde, men vi vil her oplyse om vores retningslinjer for, hvordan vi fastsætter en eventuel værdiforringelse.

 • Hvis en vare er pakket ud og originalemballagen er blevet beskadiget og/eller varen ikke er pakket ordentligt sammen igen, så vil Roursgaard Aps fastsætte en passende værdiforringelse af varen eller tage et gebyr for det arbejde og de udgifter vi måtte få i forbindelse med genopretning af originalemballage og/eller ordentlig genpakning af varen.
 • Hvis en vare er taget i brug, så vil Roursgaard Aps fastsætte en værdiforringelse af varen eller tage et gebyr for det arbejde og de udgifter vi måtte få i forbindelse med genopretning af varens stand. I udgangspunktet gælder følgende retningslinjer for vores fastsættelse af disse værdiforringelser:
 • Roursgaard ApS sælger normalt ikke brugte varer, og tilbageleverede brugte varer vil derfor ikke have nogen forretningsmæssig værdi for Roursgaard Aps. Hvis en vare er taget i brug og leveres tilbage, så kan det forventes, at Roursgaard Aps fastsætter værdiforringelsen således, at varen vurderes til at repræsentere en værdi svarende til 0 DKK eller et beløb der ligger under vores indkøbspris, dvs. vi tager udgangspunkt i indkøbsprisen og fratrækker de forskellige udgifter en afhænding af varen medfører. Vores timepris for dette arbejde er 500 DKK plus moms per påbegyndt time samt eventuelle andre udgifter til genopretning af varens stand.
 • Hvis en vare er blevet beskadiget (fx har fået ridser eller ikke længere fungere, som den skal, forårsaget af forhold, der ikke er dækket af garantien), så vil Roursgaard Aps fastsætte værdiforringelse således, at den vurderes til at repræsentere en værdi svarende til 0 DKK eller vores indkøbspris fratrukket de forskellige udgifter vi måtte have til genopretning og afhænding af varen. Vores timepris for dette arbejde er 500 DKK plus moms per påbegyndt time.

Reklamationsret

Når du handler på på vores hjemmesider, www.healingrejser.dk eller www.voyagesofhealing.com, har du 24 måneders reklamationsret. Hvis der er givet en garanti på mere end to år, kan du også lave reklamationer indenfor garantiperioden. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Dette er selvfølgelig betinget af, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldelse.

I tilfælde af fejl, mangler eller eventuelt udeblevne leverancer bedes du kontakte os umiddelbart efter at du er blevet opmærksom på problemet.

Obs: Send ikke varer retur til os, før du har været i kontakt med vores kundeservice. Måske kan vi afhjælpe problemet uden at du sender varen retur eller også sender vi dig en betalt returlabel, hvis der er tale om en berettiget reklamation. Således skal du ikke bruge penge på porto.

ROURSGAARD ApS
Gustav Holms Vej 24
8200 Aarhus N
Tlf. 2125 7001
Email: [email protected]

Reklamationsbetingelser

Når du reklamerer til Healingrejser.dk har vi brug for følgende oplysninger:

 • Ordrebekræftelses nummer og/eller:
 • Dit navn, adresse, E-mail, telefonnummer
 • Navnet af produktet
 • Beskrivelse af, hvad der præcist reklameres over.

Inden du eventuelt sender din reklamation til os.

Inden du sender din reklamation til os er det altid en god idé at kigge i brugsanvisning en ekstra gang for at tjekke om du betjener produktet korrekt eller om der eventuelt er et afsnit vedrørende fejlfinding, hvor du kan tjekke om der er mulige løsninger på problemet.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i en passende beskyttende emballage, dvs. på samme måde, som da du modtog varen.

Reklamationsretten omfatter:
Dækning af alle omkostninger af forsendelse, arbejdsløn og reservedele i forbindelse med udbedring af fabrikations- eller materialefejl, der konstateres ved normal (privat) brug af produktet.

Bemærk: Skal en vare sendes tilbage eller til service vil vi sende eller maile en betalt portolabel, som blot skal printes ud. Vælger du selv at sende varen retur inden du har modtaget en returlabel dækker vi ikke for denne udgift.

Reklamationsretten omfatter ikke:

Normalt slid, udskiftning af sliddele, fejl eller skader direkte eller indirekte opstået som følge af overbelastning, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse (se eventuelt brugsanvisningen for information om vedligeholdelse), fejlagtig tilslutning, brand, lynnedslag, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser, eller ved reparationer udført af andre end de anviste autoriserede servicefirmaer.

Reklamationsretten omfatter heller ikke fejl eller skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., dækkes heller ikke med mindre andet er lovmæssigt fastlagt.
Reklamationsretten kan være begrænset eller helt bortfalde, hvis produktet benyttes erhvervsmæssigt eller professionelt. (Dette vil normalt blive oplyst i forbindelse med købet).

Personlige oplysninger

 • Alle oplysninger behandles så diskret som muligt. Informationen bruges kun i forbindelse med levering, og vores e-mail-tjenester.
 • Alle kortoplysninger krypteres mellem din browser og PBS (Payment Business Service / De danske elektroniske betalingsudbyderes selskab) server.
 • Vi garanterer, at vi aldrig vil udleje, sælge eller på anden måde dele dine personlige oplysninger med en tredjepart.

Leveringstid

Lagervarer afsendes normalt inden en til tre arbejdsdage. Varer vi ikke har på lager afsendes normalt dagen efter at vi modtager dem.

 • Ordrer modtaget mandag til tirsdag og torsdag til fredag inden kl. 12, sendes samme dag.
 • Ordrer modtaget mandag, onsdag og torsdag efter kl. 12, sendes dagen efter.
 • Ordrer modtaget tirsdag efter kl. 12 sendes på torsdag.
 • Ordrer fredag efter kl. 12 og i weekenden bliver sendt mandag.

Priser

Alle priser er inkl. 25% moms. Vi hævder retten til at foretage prisændringer på ethvert tidspunkt og vi tager forbehold for at der kan forekomme (taste)fejl på hjemmesiden.

Forbehold

Med hensyn til webshoppen tager vi forbehold for tekniske fejl, stavefejl, fejl i oplysninger om produkter og fejl i priser. Og i den forbindelse forbeholder vi os retten til at annullere eller ændre en ordre.

Forsendelsesomkostninger

Vi vil som udgangspunkt altid bruge den billigste forsendelsesmetode. Leveringsomkostninger betales af kunden, og du vil kunne se de aktuelle omkostninger i forbindelse med køb og “check out”.

Du er også velkommen til at afhente dine varer fra vores kontor, men husk først at kontakte os for at aftale et tidspunkt.

Dækning ved beskadigelse eller bortkomst af varen under forsendelsen

 • Roursgaard Aps er ansvarlig for leveringen til kunden, og hvis din vare bliver beskadiget eller stjålet under forsendelsen, vil vi naturligvis (gen)sende en ny.
 • Hvis den oplyste modtagelsesadresse er forkert, eller varen ikke er blevet afhentet på posthuset inden udløbsdatoen, vil de ekstra leveringsomkostninger, både returomkostninger og evt. (gen)forsendelsesomkostninger, blive pålagt kunden.
 • Hvis fejlen skyldes speditøren, vil denne normalt betale de ekstra leveringsomkostninger.

Betalingsbetingelser

Følgende kreditkort og betalingsmetoder kan bruges i vores webshop:

 • Dankort
 • e-Dankort
 • Visa
 • Visa-Electron
 • Mastercard
 • Maestro
 • JCB Card
 • MobilePay

Vi tager følgende betalingskort

 

Når du foretager en betaling med dit kreditkort skal du skrive dit navn, kortnummer, udløbsdato og de 3 kontrolcifre på kortets bagside.
Betaling med kreditkort påføres et transaktionsgebyr modsvarende det af vores leverandør angivne.

Betaling

Vi gør opmærksom på, at når du bestiller vil din betalingen kun blive reserveret på din konto og vil blive hævet efter følgende princip:

I forbindelse med retræter og gruppesessioner med Ayahuasca hæves beløbet ca. en måned før retræten.

I forbindelse med åndedrætssessioner hæves beløbet ca. en uge før sessionen.

I forbindelse med varekøb hæves beløbet, når varerne afsendes fra os.

Sikkerhed

Alle oplysninger om dit kreditkort er beskyttede, hvilket betyder, at de er krypterede mellem din internetbrowser (kunden) og serveren hos PBS (Payment Business Service / De danske elektroniske betalingstjenesters selskab). Ingen af informationerne når vores kontor, men sendes direkte til PBS.

Kvittering

Kort tid efter din bestilling er accepteret, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Efterfølgende vil du – så snart din betaling er gået igennem – modtage en kvittering pr. e-mail.

E-handel og forbrugerrettigheder

Din ordre er underlagt almindelig dansk købelov. Der er mere information om købeloven her: http://www.forbrug.dk/Dine-rettigheder/Forbrugerguides/Koebelov

Cookies

Vi anvender Cookies i udvekslingen af oplysninger mellem dig og vores server.
En cookie indeholder oplysninger, og den er gemt på din harddisk, så længe du bruger vores webtjenester. Denne cookie bruges til at skelne mellem dig og vores andre kunder. Det er meget udbredt at bruge cookies i webshops.

Se vores cookiepolitik og ændre dine indstillinger her.

Persondatapolitik

Ved afsending af personlige informationer til os, f.eks ved tilmelding eller køb på vores webshop, så accepterer du vores persondatapolitik.

Telefonopkald

Telefonerne er normalt åbne mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-12.00. Hvis du ikke kommer igennem til os kan du lægge en besked på telefonsvareren og vi kontakter dig hurtigst muligt.
Telefon: 2125 7001

Kontakt og spørgsmål via E-mail

Spørgsmål modtaget via E-mail vil normalt blive besvaret inden for én arbejdsdag. E-mail: [email protected]

Vores oplysninger

ROURSGAARD ApS
Gustav Holms Vej 24
8200 Aarhus N
Danmark

Telefon: +45 2125 7001
[email protected]

CVR-nr. 34904294

healingrejser.dk udviklet af webkonsulenter.dk
Translate »