Effekt

Effekter af Ayahuasca

I 1993 gennemførte amerikanske og brasilianske videnskabsmænd det såkaldte Hoasca Projekt i Amazondeltaet, hvor en gruppe langtidsbrugere af Ayahuasca (tilhørende den religiøse organisation Uniao do Vegetal) blev sammenlignet med en gruppe ikke-brugere. Udover biokemiske, farmakologiske og fysiologiske undersøgelser blev forsøgspersonerne også underkastet en omfattende psykologisk/ psykiatrisk undersøgelse. En stor procentdel af langtidsbrugerne af Ayahuasca viste helbredelse for alkohol- og stofmisbrug. De blev i forhold til kontrolgruppen fundet mere pålidelige, loyale, optimistiske, spontane, energiske og følelsesmæssigt modne. Desuden opnåede langtidsbrugerne bedre resultater end kontrolgruppen i tests, der målte koncentration og korttidshukommelse. Man fandt ingen negative bivirkninger af langtidsbrug af Ayahuasca. Hele projetktet er beskrevet i bogen ”Sacred Vine of Spirits” .

Personer, der indtager Ayahuasca rapporterer ofte om stærke spirituelle oplevelser omkring deres formål på jorden, den sande natur af universet, såvel som dybe indsigter i hvordan de kan blive den bedste version af dem selv. Næsten alle oplever en stærk positiv forandring i livet efter en ceremoni. Derudover rapporteres der ofte om at der opnås adgang til højere spirituelle dimensioner hvor der kan skabes kontakt til forskellige individer, der kan tjene som guides eller healere.

Nedenfor opdeles de mulige effekter i Fysiske, Kognitive, Visuelle og Auditive effekter. Derudover gennemgås mulige helbredsmæssige effekter også kort.

Fysiske effekter

Personer, der har taget Ayahuasca kan opleve ganske varme behaglige følelser, der nemt kan sidestilles med seksuelle følelser, og de kan opleve de diametralt modsatte stærke fysiske smerter, følelsen af gå i opløsning og blive sat sammen igen, følelsen af at kroppen gennemscannes på celleniveau og alle ”fejl” korrigeres. Således har personer på Ayahuasca oplevet at fysiske skavanker er forsvundet under rejsen. I de fleste rejser opleves kroppen dog blot som afslappet og fredfyldt. Men alle elementer kan indgå i en og samme rejse. Hvad der fysisk sker i kroppen er meget afhængig af den eksterne setting, således kan indtagelsen af Ayahuasca også opleves som energetiserende og stimulerende for en given aktivitet. Ayahuasca sessioner foregår derfor altid i lysdæmpede rum med stimulerende musik for at fokus kan rettes indad i en transpersonlig rejse.

Ayahuasca kan medføre kvalme- og udrensningstilstande (opkast/diarre), også kaldet ”purga”. Hvor stærk en grad disse manifesterer sig i afhænger gerne af den rejsendes forberedelser.

Kognitiv effekt

Personer der har taget Ayahuasca beskriver ofte deres tanker som værende meget klare og præcise. De mest almindelige effekter er bla.

 • Introspektion
 • Hurtige tanker
 • Udvidelse af bevidsthed
 • Fjernelse af filtre (opdragelse, kulturelle etc)
 • Følelser af fascination og æresfrygt
 • Stærke følelsesudbrud
 • Konceptuel tænkning
 • Reduktion af ordforråd
 • Undertrykkelse af ego, tab og død
 • Tab af tidsfornemmelse-Deja-vu

Foruden disse kognitive effekter inducerer Ayahuasca ofte specifikke tilstande, der er ekstremt stærke. Disse kan beskrives som:

 • Stærk og vedvarende mindfulness. Begrebet ”mindfulness” er ofte anvendt i den psykologiske litteratur og referer normalt til en tilstand opnået gennem meditation. Tilstanden er karakteriseret af en følelse af total fokus på momentet og en ro og klarhed i sindet. Denne tilstand kan vare ved i længere tid efter at have indtaget Ayahuasca selv når teen er ude af kroppen.
 • En følelse af at være et med alt og at adskillelse ikke eksisterer. Denne effekt er unik for Ayahuasca og manifesterer sig næsten altid. Denne tilstand akkompagneres med en følelse af ego død og ego undertrykkelse.
 • Konstant kommunikation med det ubevidste. Dette er en tilstand i hvilken er stemme kommunikere internt med bevidstheden. Stemmen er gerne meget klar og stærkt overbevisende. Om dette er underbevidstheden, det kollektivt ubevidste, Gud eller andet er endnu ikke muligt at specificere.
 • I dagene efter en Ayahuasca rejse kan der ofte opstå ekstremt klare og levende drømme, der som regel er nemme at huske.

Visual effekt

Forstærkninger

Ayahuasca kan give en lang række af ulige visuelle forstærkninger, der generelt inkludere

 • Forøgelse af synsevne. Enkelte rejsende rapportere efter Ayahuasca at det ikke er nødvendigt at bruge læsebriller i en periode.
 • Forøgelse af farveindtryk
 • Forøget mønster genkendelse

Forvrængninger

De visuelle forvrængninger og ændringer kan beskrives som

 • Visuelle ændringer såsom at se ting smelte, ånde, flyve, flyde osv.
 • Lysspor
 • Billeder
 • Gentagelser af mønstre
 • Farve forvrængninger
 • Scenarie afspilning
 • Detalje syn, eksempelvis rapporterer mange om at de har set energi i luften og ting.
 • Transformationer. Rejsende rapporterer ofte om at se ting transformere foran dem, gerne til noget, der giver den rejsende en henvisning til problemstillinger denne arbejder/skal arbejde med.
 • Fantasi. Rejsende oplever fantasier komme til live og udlever disse, eller får kontakt til essensen af det. Dette kan også være manifestationer af religiøse, spirituelle, mystiske og mytiske væsner.

Auditive effekter

De auditive effekter kan beskrives som at klienten kan opleve

 • Auditiv forstærkning
 • Auditive forvrængning
 • Auditive hallucinationer

Helbredsmæssige effekter

Ayahuasca er blevet intensivt studeret af grupper i Brasilien og andre lande og disse har vist at i rimelige doser og i en tryg setting har Ayahuasca ingen kognitive/psykiatriske eller fysiske konsekvenser.

I forhold til det mentale helbred har samme undersøgelser vist brugere af Ayahuasca har øget niveauer af glæde og helbred. Ayahuasca er ikke fysisk afhængighedsskabende og mange brugere oplever en regelmæssig selv regulering af brugen af Ayahuasca. Dette på trods af at Ayahuasca ikke har nogen egentlig tolerance dosis og kan bruges på daglig basis hvis dette ønskes.

Den eneste fare, der er ved Ayahuasca er indholdet af MAO inhibitorer, der gør det nødvendigt at følge en streng tyramine fri diæt, samt ikke blande Ayahuasca med en lang række kendte mediciner, såsom antidepressiver, migræne medicin, visse urter, de fleste forkølelses medicin (eks. hostesaft og lignende), allergi medicin såsom antihistamin, da kombinationen med disse kan forårsage dødelig eller tæt på dødelig serotonin syndrom.